Lot


Lot

Lot – w tłumaczeniu na język polski jest to partia towaru. Jest to określona ilość towaru, która posiada taką samą nazwę i pochodzi z jednego zakładu produkcyjnego. Została określona tą samą datą produkcji lub tym samym symbolem. Partie takie poddawane są różnego rodzaju kontrolą, dzięki którym możliwe jest sprawdzenie czy nie maja wad produkcyjnych, które mogłyby wpłynąć na nieodpowiednie używanie towaru.