Master Lease Agreement


Master Lease Agreement

Master Lease Agreement – jest to umowa leasingu operacyjnego, która jest bardzo atrakcyjna dla przewoźników morskich, którzy chcą podjąć leasing kontenerów. Polega na wydzierżawieniu określonej liczby kontenerów, z możliwością wprowadzania korekt w trakcie trwania umowy np. zwrotu kontenerów, które nie są już potrzebne.