NAIADES


NAIADES

NAIADES – rozwinięciem tego skrótu jest Navigation and Inland Waterway Action and Development in Europe, czyli zintegrowany europejski program działań na rzecz żeglugi śródlądowej. Został opracowany przez Komisję Europejską w 2006 roku. Zaproponowano 5 obszarów strategicznych, które mają rozwiązać przeszkody utrudniające rozwój żeglugi śródlądowej w Europie. Do tych obszarów należą:

  • utrzymanie i rozwój infrastruktury transportu śródlądowego,
  • modernizacja i unowocześnianie floty,
  • zwiększenie aktywności zatrudnienia w tym sektorze,
  • tworzenie warunków do świadczenia nowoczesnych usług logistycznych,
  • promowanie żeglugi śródlądowej.