Operator transportu intermodalnego


Operator transportu intermodalnego

Operator transportu intermodalnego – jest to osoba lub przedsiębiorstwo, która podejmuje się wykonania transportu towaru na całej jego długości po wcześniejszym zawarciu kontraktu ze zleceniodawcą. Musi on zająć się towarem od miejsca jego załadowania do miejsca jego wyładowania. Wszystko odbywa się na podstawie stworzonych dokumentów. Ponosi on odpowiedzialność za każdy element transportu, także za jego szkodę lub uszkodzenie. Podpisuje we własnym imieniu umowy z innymi przewoźnikami, tak by zrealizować cały przewóz.