Podatek akcyzowy


Podatek akcyzowy

Podatek akcyzowy – jest to podatek, który ściśle związany jest z produkcją, importem, wewnątrzwspólnotowym nabyciem, a także z wprowadzeniem i wyprowadzeniem składu podatkowego wyrobu akcyzowego. Wykaz tych 44 produktów można znaleźć w załączniku numer 1 dodanym do Ustawy z dnia 6 grudnia 2008 roku o podatku akcyzowym. Warto zapoznać się z tymi dokumentami, dzięki którym będzie wiadomo jak w tej sytuacji postępować.