Przewóz


Przewóz

Przewóz – jest to podstawowa czynność, która wykonywana jest w ramach transportu. Jest to czas, w trakcie którego ładunek zostaje załadowany na środek transportu, a następnie zaczyna być w ruchu podczas jego przetransportowywania do nowego miejsca przeznaczenia, aż do momentu, aż zostanie dostarczony do odbiorcy. Przewozem są również wszystkie postoje, które odbywają się po drodze do wyznaczonego miejsca.