Rejestr statków żeglugi śródlądowej


Rejestr statków żeglugi śródlądowej

Rejestr statków żeglugi śródlądowej – znajdują się tam informacje dotyczące statków oraz armatorów. Prowadzeniem rejestrów zajmują się urzędy żeglugi śródlądowej. Dostępne są rejestry stałe lub czasowe. Po wpisaniu statku do rejestru, jego armator otrzymuje dokumenty będące dowodem polskiej przynależności statku. Statek otrzymuje nazwę oraz znak armatora, a także nadana zostaje mu nazwa portu macierzystego i grupa liter charakterystycznych dla danego państwa tożsamego z portem macierzystym.