Skład podatkowy


Skład podatkowy

Skład podatkowy – jest to miejsce, w którym wyroby akcyzowe są produkowane, magazynowane, przeładowywane, lub miejsce do którego te wyroby są wprowadzane lub z którego są wyprowadzane. Miejsce to wyznacza naczelnik właściwego urzędu celnego. W tym przypadku, zawiesza się procedurę poboru akcyzy. Wszystko zostało ustalone na podstawie ustawy z 6 grudnia 2008 roku, która obowiązuje do dziś.