Status celny


Status celny

Status celny – jest to określenie, które pozwala stwierdzić czy dany towar jest wspólnotowy, czy niewspólnotowy. Można to sprawdzić wykorzystując do tego zapisy zawarte we Wspólnotowym Kodeksie Celnym (WKC). Dzięki temu, możliwe jest określenie, czy dany towar jest przewożony z krajów należących do Unii Europejskiej czy spoza. W ten sposób, urząd celny wie jak kontrolować towary i pod jakim kontem je sprawdzać. Cała procedura może zostać wykonana we właściwy sposób.