Ładunek pokładowy


Ładunek pokładowy

Ładunek pokładowy – jest to ładunek, który przewozi się na otwartym pokładzie statku, a nie w ładowni. Jest to dobra praktyka przyjęta w żegludze morskiej. Nie wiąże się to z żadnymi dodatkowymi opłatami czy też ryzykiem dla przewoźnika, jeśli tylko załadowca na takie właśnie rozwiązanie wyraził zgodę. Może to wynikać również z normy w przewożeniu określonych kontenerów, które nie mogą znajdować się w załadowni.

Rodzaje ładunków:
Ładunek ciężki (wagowy)
Ładunek pełnostatkowy
Ładunek toczny
Ładunki drobnicowe
Ładunki ponadnormatywne (nienormatywne)
Ładunki przestrzenne