LCL


LCL

LCL – rozwinięciem tego skrótu jest less than container load. Oznacza to ładunek niepełnokontenerowy. Jest to kontener zbiorowy, w którym zostało umieszczonych niewiele ładunków od różnych nabywców. Może to również oznaczać przesyłki konwencjonalne, które umieszczane są w kontenerze zbiorowym. Najważniejsze jest jednak to, że kontener nie jest do końca wypełniony. Znajduje się w nim jeszcze miejsce na kolejne ładunku.