Wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów


Wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów

Wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów, WNT – jest to nabycie prawa do rozporządzania towarami jak ich właściciel. Towary są transportowane z jednego państwa członkowskiego do drugiego państwa członkowskiego, należącego do Unii Europejskiej. W ramach takiego transportu realizowane są również umowy na czas określony. Nabywcą towaru w przypadku takiego transportu musi być osoba zarejestrowana jako podatnik w swoim kraju lub podatnik, który jest zarejestrowany w innym kraju Unii Europejskiej.