Unia Europejska


Unia Europejska

Unia Europejska, UE – jest to gospodarczo-polityczny związek 28 państw, który powstał w 1993 roku na mocy Traktatu z Maastricht. Jest to organizacja międzynarodowa, której główna siedziba znajduje się w Brukseli. Polska jest członkiem Unii Europejskiej od 2004 roku.