EURO


EURO, EUR

EUR – jest to oznaczenie kodowe dla wspólnej waluty (Euro) dla krajów członkowskich Unii Europejskiej. W formie gotówkowej została wprowadzona w 2002 roku. Jest prawnym środkiem płatniczym w 19 krajach, które należą do UE. Używane jest również w 11 krajach, które nie należą do UE. Euro to zarówno monety jak i banknoty. Na monetach znajdują się takie same rewersy, na których umieszczony został nominał i mapa Europy. Na awersach znajdują się symbole narodowe, które zostały ustalone przez poszczególne kraje należące do strefy euro. Banknoty są natomiast identyczne po obydwu stronach. Znajdują się na nich bramy lub okna, które były typowe dla danej epoki w architekturze. Banknoty rozpoczynają się od 5 € i kończą na 500 €.