TSL – Transport, Spedycja, Logistyka


TSL – Transport, Spedycja, Logistyka

Często osobom dopiero zaczynającym przygodę z importem i eksportem zdarza się żonglować pojęciami transport, spedycja, logistyka. Rozwiejmy zatem wątpliwości, co oznaczają poszczególne terminy.

Poniżej dokładny opis każdego elementu branży TSL. Pojęcia te są ze sobą ściśle powiązane. Warto jednak znać ich dokładne znaczenie.

Logistyka – szerokie pojęcie obejmujące zintegrowany proces przepływu towarów (surowców, materiałów, gotowych produktów) i powiązany z tym przepływ informacji oraz środków finansowych. Działania logistyczne obejmują m.in. obsługę klienta, zaopatrzenie, pakowanie, transport, składowanie itp.

Spedycja działania polegające na przygotowaniu towaru do przewozu, obejmuje wszystkie czynności z tym związane, z wykluczeniem samego przewozu.

Transport – a to już pojęcie oznaczające sam przewóz, który dzielimy na:

• Transport powietrzny (jego częścią jest transport lotniczy)
• Transport powierzchniowy (transport lądowy, transport wodny)

Choć transport i spedycja to dwie różne branże gospodarki, są ze sobą ściśle powiązane, jedno bez drugiego nie mogłoby istnieć! Najpierw spedycja, później transport.

Mam nadzieję, że udało mi się nieco wyjaśnić i pokazać różnicę między tymi pojęciami.