Waluta
AIROO SEAOO

Kto dokonuje rejestracji numeru EORI

W przypadku przedsiębiorcy mającego siedzibę w UE rejestracji dokonuje organ celny lub wyznaczony organ państwa członkowskiego, w którym przedsiębiorca ma siedzibę. Zgodnie z tą zasadą w systemie polskim nie są rejestrowani przedsiębiorcy z innych państw członkowskich.

W przypadku przedsiębiorcy z krajów trzecich (spoza UE) chęć przyznania numeru EORI należy zgłosić do organu celnego lub wyznaczonego organu jednego z państw członkowskich przed operacjami celnymi planowanymi na obszarze UE. Przedsiębiorca może także wystąpić o nadanie numeru w trakcie dokonywania pierwszej operacji celnej, przy której wymagany jest numer EORI (określonej w przepisach wspólnotowych), pod warunkiem, że wcześniej nie miał nadanego numeru EORI w innym kraju członkowskim.

 NAJLEPSZY 
 ŚWIATOWY PRZEWOŹNIK 


 GWARANCJA 
 NIEZMIENNOŚCI CENY 


 BRAK UKRYTYCH KOSZTÓW 

 PEŁEN ZAKRES USŁUG 
 - transport morski i lądowy 
 - ubezpieczenie 
 - odprawa celna 
;