DCT


DCT

DCT – rozwinięciem tego skrótu jest Deepwater Container Terminal, czyli Głębokowodny Terminal Kontenerowy. Znajduje się on w Porcie Północnym w Gdańsku. Działania w celu jego utworzenia rozpoczęły się już w latach 90, pierwsze kontenery zostały jednak przyjęte dopiero 1 czerwca 2007 r. Na znaczny rozwój DCT miały wpływ bezpośrednie połączenia z Azją. Umożliwiły one gdańskiemu terminalowi stać się najszybciej rozwijającym się na świecie. Osiągnął 180% wzrostu w 2010 roku i nadal się rozwija.
Przeczytaj także: