Eksport do Norwegii, Szwecji i Danii


Eksport do Norwegii, Szwecji i Danii
Eksport do Norwegii, Szwecji i Danii

Eksport do krajów skandynawskich stanowi ok. 7,3% polskiego eksportu. Wśród państw skandynawskich największym i najważniejszym dla nas partnerem jest Szwecja, która zajmuje 8 miejsce na liście najważniejszych zagranicznych rynków zbytu dla polskich towarów. Norwegia zajmuje 15 miejsce, a Dania 17 miejsce.

Eksport do Norwegii, Szwecji i Danii stwarza dla polskich firm wiele możliwości, szczególnie że, w III kwartale 2014 r. np. do Szwecji wyeksportowaliśmy o 10,5% więcej towarów niż w tym samym czasie w 2013 r., a do Danii o 2,4%. Odosobnionym przypadkiem jest Norwegia. Gdzie w III kwartale 2014 r. zanotowano jedyny spadek eksportu z pośród krajów skandynawskich, i to dość spory -11% w porównaniu do roku ubiegłego. Polski eksport do Norwegii spadł także w okresie styczeń-lipiec 2015 r. o 23,1% do 1,391 mld euro.

Skandynawia postrzegana jest jako silny, a także uczciwy partner w handlu. Dzięki planom rozbudowy systemu transportu morskiego na Bałtyku współpraca handlowa z krajami skandynawskimi ma szanse rozwijać się jeszcze szybciej.

Polsko-norweska wymiana handlowa w latach 2004-2015 (w tys. euro)

Eksport do Norwegii, Szwecji i Danii

Najczęściej eksportujemy do Norwegii: pojazdy, statki powietrzne, jednostki pływające, wyroby z metali nieszlachetnych, urządzenia mechaniczne i elektryczne.

Do Szwecji eksportujemy: produkty przemysłu elektromaszynowego, wyroby metalurgiczne, wyroby  przemysłu drzewno – papierniczego.

Najpopularniejsze produkty eksportowane do Danii: urządzenia mechaniczne i elektryczne, wyroby nieszlachetne i z metali nieszlachetnych, pojazdy i urządzenia mechaniczne.

Przeczytaj także: Eksport do Afryki? Mission wcale nie impossible

Źródło: dane GUS oraz www.oslo.trade.gov.pl, www.stockholm.trade.gov.pl, www.kig.pl

Wyceń eksport do Norwegii:


Brak komentarzy

Zostaw odpowiedź