Import aluminium


Import aluminium

Aluminium może być przewożone z wykorzystaniem np. transportu morskiego. Jeśli występuje w postaci stałej transport odbywa się w kontenerach uniwersalnych, natomiast w postaci ciekłej w kontenerach zbiornikowych.

Aluminium do Polski najczęściej transportowane jest z:

  • Niemiec 2058041,8 tys. zł w 2014 roku
  • Norwegii 1064694,5 tys. zł w 2014 roku
  • Rosji 811310,3 tys. zł w 2014 roku
  • Turcji 195747,6 tys. zł w 2014 roku
  • Chin 251283,3 tys. zł w 2014 roku
  • Belgii

Import aluminium do Polski ze wszystkich krajów z ostatnich 3 lat wyniósł:

 • 8120073,8 tys. zł w 2013 roku
 • 8709951,7 tys. zł w 2014 roku
 • 10015458,5 tys. zł w 2015 roku

Dynamika importu
W 2014 roku import aluminium do Polski wzrósł o 7% w porównaniu do roku 2013. Zanotowano także 15% wzrost w 2015 roku w porównaniu z 2014 rokiem.
Źródło: GUS


Brak komentarzy

Zostaw odpowiedź