Import leków


Import leków

Leki wymagają odpowiedniej temperatury, dlatego powinny być transportowane w specjalnych kontenerach chłodzonych lub kontenerach chłodniczych.
Leki do Polski najczęściej transportowane są z:

Wysokość importu leków do Polski ze wszystkich krajów z ostatnich 3 lat wyniósł:

  • 14390645,0 tys. zł w 2013 roku
  • 14616048,5 tys. zł w 2014 roku
  • 15144622,1 tys. zł w 2015 roku

Dynamika importu
W 2014 roku import leków do Polski wzrósł o 2% w porównaniu do roku 2013. Zanotowano także 4% wzrost w 2015 roku w porównaniu z 2014 rokiem.
Źródło: GUS


Brak komentarzy

Zostaw odpowiedź