Import produktów medycznych i farmaceutycznych


Import produktów medycznych i farmaceutycznych

Produkty medyczne i farmaceutyczne wymagają odpowiedniej temperatury, dlatego powinny być transportowane w specjalnych kontenerach chłodzonych lub kontenerach chłodniczych.
Produkty medyczne i farmaceutyczne do Polski najczęściej transportowane są do:

 • Niemiec 770375,6 tys. zł w 2014 roku
 • Belgii 566198,3 tys. zł w 2014 roku
 • Irlandii 560617,3 tys. zł w 2014 roku
 • Stanów Zjednoczonych 401904,2 tys. zł w 2014 roku
 • Szwajcarii 314385,8 tys. zł w 2014 roku
 • Chin 258261,6 tys. zł w 2014 roku
 • Austrii 254081,1 tys. zł w 2014 roku
 • Holandii 225298,4 tys. zł w 2014 roku
 • Francji 203884,9 tys. zł w 2014 roku
 • Wielkiej Brytanii 194381,7 tys. zł w 2014 roku

Wysokość importu produktów medycznych i farmaceutycznych do Polski ze wszystkich krajów z ostatnich 3 lat wyniósł:

 • 4340796,6 tys. zł w 2013 roku
 • 4884331,5 tys. zł w 2014 roku
 • 5197452,2 tys. zł w 2015 roku

Dynamika importu
W 2014 roku import produktów medycznych i farmaceutycznych do Polski wzrósł o 13% w porównaniu do roku 2013. Zanotowano także 6% wzrost w 2015 roku w porównaniu z 2014 rokiem.
Źródło: GUS


Brak komentarzy

Zostaw odpowiedź