NOTAM


NOTAM

NOTAM – rozwinięciem tego skrótu jest notice to airman. Są to zawiadomienia publikowane w Polsce przez Międzynarodowe Biuro NOTAM. Wchodzą w skład Służby Informacji Lotniczej. Zawierają m.in. informacje o zainstalowanych nowych urządzeniach lotniczych lub zmianie w funkcjonowaniu służb lotniczych. Istotne jest, aby dostęp do takich informacji był szybki i bezproblemowy. Dzięki temu nie dochodzi do zakłócania operacji lotniczych.