Polskie Linie Kolejowe poprawią dojazd do portów


Polskie Linie Kolejowe
Polskie Linie Kolejowe

Debata dotycząca transportu intermodalnego sprawiła, że państwowe spółki coraz śmielej inwestują w infrastrukturę związaną z tą częścią gospodarki transportowej. Polskie Linie Kolejowe ogłosiły właśnie przetargi na nadzór i kontrowanie prac nad kolejowym dojazdem do trójmiejskich portów morskich.

Dlaczego Polskie Linie Kolejowe chcą żeby to zewnętrzni operatorzy mieli pieczę nad poprawnością inwestycji na kolei? Dzięki takiemu rozwiązaniu budowa ma gwarancję odpowiedniego funkcjonowania i przygotowania pod ruch torowy. Dodatkowo nadzór pozwoli na wyeliminowanie niedogodności już na pierwszym etapie budowy torów.

Taki obrót sprawy to kolejny etap projektu pt. „Poprawa dostępu kolejowego do portu morskiego w Gdyni”. Polskie Linie Kolejowe chcą rozwijać dostęp do portów w Trójmieście bo są one gwarantem rozwoju całego polskiego sektora transportowego.

Jaki przetarg organizują Polskie Linie Kolejowe?

Przetarg organizowany przez Polskie Linie Kolejowe wynosi prawie 24 miliony złotych. Na tyle PLK wyceniła opiekę nad nadzorowaniem dwóch kluczowych inwestycji przy infrastrukturze prowadzącej do portu w Gdyni. Port w Gdańsku może liczyć na ponad 21 milionów złotych opieki państwowej dotyczącej kontroli jakości przeprowadzonej inwestycji.

Firmy, które wygrają przetargi będą miały za zadanie nadzór nad wszystkimi prowadzonymi w objętych umową miejscach, skontrolowanie czy wykonawca dotrzymuje umów i odpowiednio wykonuje prace budowlane oraz przeprowadzenie ewentualnego postępowania gwarancyjnego.  Teraz znane są już terminy inwestycji. Polskie Linie Kolejowe czekają do 8 marca na oferty w przypadku portu w Gdyni a jeżeli chodzi o port w Gdańsku to ostatni dzień ofertowy przewidziano na 11 marca.

W pierwszym przypadku umowa opiewa na 66 miesięcy. W drugim to 72 miesiące. Najważniejszym będzie kryterium cenowe, ale PLK będzie sprawdzać też doświadczenie oferujących się w przetargu firm.

Kolej może liczyć na kolejne środki

Podane wyżej inwestycje to niewielka część tego, co przewidziano w budżecie na 2019 rok. Wiadomo, że Polskie Linie Kolejowe mogą liczyć na dodatkowe 1,5 miliarda złotych na inwestycje. To wsparcie rządowe, które ma na celu poprawę infrastruktury kolejowej w kraju. Wsparcie rządu polega na rozwoju tych trzech linii (prowadzących do Gdańska i Gdyni właśnie)

Niestety, dalej nie znaleziono jeszcze firmy, która będzie odpowiadać za prace budowlane w zakresie tych inwestycji. Polskie Linie Kolejowe musiały unieważnić pierwszy przetarg z powodu znacznego przekroczenia budżetu na prace budowlane. Powyższe wsparcie rządowe ma całkowicie rozwiązać problem.

Miejmy nadzieję, że to początek sporych inwestycji na kolej w 2019 roku. Jak pokazują prognozy – jest to ostatni moment na planowanie rozwoju transportu. Możliwe, że polska gospodarka niedługo spowolni a to z pewnością wyhamuje planowane wydawanie środków. Ważne jest więc żeby PLK jak najszybciej rozpisywało odpowiednie przetargi i działało na rzecz poprawy infrastruktury kolejowej w całym kraju.

Brak komentarzy

Zostaw odpowiedź