Import z Indii

Import z Japonii

Import ze Stanów Zjednoczonych

Import z Chin

Import kauczuku syntetycznego

Import tytoniu nieprzetworzonego

Import napojów alkoholowych

Import produktów i przetworów spożywczych

Import kakao

Import czekolady i innych produktów spożywczych zawierających kakao

Import mięsa i jadalnych podrobów świeżych, schłodzonych lub zamrożonych (bez mięsa wołowego)

Import żywych zwierząt

Import kawy

Import warzyw, korzeni i bulw, przetworzonych

Import warzyw świeżych, schłodzonych, zamrożonych

Import przetworów zbożowych i przetworów z mąki

Import ryb świeżych, schłodzonych, zamrożonych

Import z Kanady

Import z Rosji

Import z Niemiec