Import nawozów

Import mydła, preparatów czyszczących i polerujących

Import preparatów perfumeryjnych, kosmetycznych lub toaletowych

Import olejków eterycznych, materiałów perfumeryjnych i smakowych

Import leków

Import produktów medycznych i farmaceutycznych

Import pigmentów, farb, pokostów i materiałów pokrewnych

Import tłuszczów i olejów roślinnych

Import pozostałych produktów naftowych

Import przetworzonych olejów ropy naftowej

Import surowych olejów ropy naftowej

Import węgla

Import ścieru i odpadów papieru

Import kauczuku naturalnego

Import margaryny i tłuszczów piekarskich

Import obuwia

Import odzieży

Import odzieży używanej

Import herbaty

Import przypraw