Import z Niemiec


Import z Niemiec

Obroty handlowe między Polską a Niemcami z ostatnich 3 lat.
Import z Niemiec do Polski:

  • 142161243,0 tys. zł w 2013 roku
  • 155187271,2 tys. zł w 2014 roku
  • 169612138,6 tys. zł w 2015 roku

Najczęściej z Niemiec do Polski transportowaliśmy następujące produkty (dane z 2014 roku):

Dynamika importu
W 2014 roku import z Niemiec do Polski zwiększył się o 9% w porównaniu do roku 2013. W 2015 roku import z Niemiec do naszego kraju był wyższy 9% niż w roku 2014.

Porty: Port w Hamburgu
Źródło: Rocznik statystyczny handlu zagranicznego.

Wyceń transport z Niemiec:


Brak komentarzy

Zostaw odpowiedź