Ubezpieczenie cargo


Ubezpieczenie cargo

Ubezpieczenie cargo (cargo insurance, insurance of goods) – czyli ubezpieczenie wszelkiego rodzaju ładunku od szkód, które mogą powstać w trakcie realizacji transportu. Ubezpieczenie przeznaczone głównie dla przedsiębiorców (eksporterów i importerów). Szczegółowe warunki określają reguły CIF i CIP Incoterms.

Ubezpieczenie obejmuje np. szkody powstałe przez wystąpienie ciężkich warunków atmosferycznych, sytuacje takie jak powódź, pożar, rabunek, wypadek itp.