ULC


ULC

ULC – rozwinięciem tego skrótu jest Urząd Lotnictwa Cywilnego. Działa od 2002 roku, a jego siedziba znajduje się w Warszawie. Jest o centralny organ administracji rządowej, który podlega Ministrowi Infrastruktury. Zajmuje się nadzorem nad ruchem lotniczym, bezpieczeństwem i ochroną lotnisk, przestrzeganiem jednolitych przepisów dla wszystkich przewoźników. Udziela także licencji oraz certyfikuje lotniska.