Wodór w transporcie. Jak go wykorzystać?


Wodór w transporcie
Wodór w transporcie

Specjaliści na całym świecie szukają alternatywnych źródeł energii, które zapewnią odpowiednią jakość przewozów towarów, będą tanie a jednocześnie ekologiczne. Jednym z możliwych rozwiązań jest wodór i jego energotwórcze właściwości. W jaki sposób wykorzystać ten pierwiastek w transporcie i handlu?

Eksperci zastanawiają się nad wprowadzeniem kolejnych, innowacyjnych paliw wykorzystywanych przy transporcie. Na tapecie jest oczywiście wprowadzenie w obieg czystej energii elektrycznej, napędów hybrydowych, przetworzenia paliw o źródle słonecznym i wielu kolejnych potencjalnych możliwości energetycznych. Wodór to jedno z możliwych źródeł nowoczesnego napędzania transportu, które może w przyszłości opanować transport. W jaki sposób można go wykorzystać i co trzeba zrobić, aby to nastąpiło?

Wodór: na kłopoty przewozowi

Okazuje się, że technologia wodorowa może być wykorzystywana w przyszłości w sposób bardzo rozwinięty. Do tego konieczne jest jednak inwestowanie w cykliczne i zaawansowane badania. Eksperci twierdzą, że wodór może wytworzyć energię elektryczną w obszarze, który dotychczas nie był do niej podłączony. Takie stanowisko wymaga jednak kolejnych badań, zwłaszcza tych dotyczących magazynowania energii. Niektórzy znawcy są zdania, że wodór w transporcie będzie wpasowywał się idealnie w rozwój transportu ciężkiego. Chodzi głównie o koleje, drogi oraz transport morski. Wykorzystanie tam baterii (zarówno ładowanych energią słoneczną, jak i stałym źródłem zasilania) może nie być możliwe ze względu na ograniczenie mocy i uwarunkowań technicznych. Naukowcy zaangażowani w rozwój paliwa, jakim jest wodór twierdzą, że przemysł na tym paliwie może tylko zyskać.

Są jednak kłopoty

Alternatywne źródła energii nie są jeszcze traktowane poważnie przez wszystkich przedsiębiorców czy inwestorów. Z wodorem jest podobnie, a nawet gorzej. Wodór dla biznesu to bardzo słabo rozpowszechniona teza. Mało poważnych biznesmenów działających w sektorze transportowym jest zainteresowana inwestowaniem w tę technologię. Z czego to wynika? Według ekspertów powodem tego, że wodór nie jest znany jako paliwo przemysłowe jest brak odpowiedniej akcji informacyjnej sprawiającej, że potencjalni inwestorzy zostaną odpowiednio przeszkoleni i zrozumieją, że inwestycja to nie tylko walka o środowisko, ale też bardzo intratny biznes. Choć przewidywania dotyczące wykorzystania wodoru w samochodach osobowych są praktycznie zerowe, to okazuje się, że bardzo możliwe jest napędzanie nim lokomotyw, statków czy ciężarówek. Poza samą technologią wykorzystania wodoru problemem jest również infrastruktura niezbędna, do zaopatrzenia pojazdów w takie źródło energii. Przygotowany musi być również transport paliwa, stacje tankujące, a jego cena nie może być obciążona podatkami. Znawcy rynku podkreślają, że ten kierunek należy rozwijać w pierwszej kolejności. Warto również nadmienić, że paliwo wodorowe było testowane już w niektórych pojazdach komunikacji publicznej.