Zabezpieczenie akcyzowe


Zabezpieczenie akcyzowe

Zabezpieczenie akcyzowe – jest to zabezpieczenie pozwalające na pokrycie występujących lub mogących wystąpić zobowiązań podatkowych w ramach podatku akcyzowego. Gwarantuje to zapłatę podatku akcyzowego w ramach nieprzestrzegania procedur związanych z poborem akcyzy lub gdy nie zostanie uiszczona zapłata akcyzowa. Może to zostać złożone w formie depozytu w gotówce lub weksla własnego.