Waluta
AIROO SEAOO

Agencja celna

Firma działająca w imieniu eksportera przed Urzędem Celnym, zgłasza towar do procedury wywozu. Zatrudnia wykwalifikowane osoby, posiadające licencję na wykonywanie zawodu agenta celnego.

Współpraca z agencją celną nie jest obowiązkowa, jednak jest to często najlepsze rozwiązanie, biorąc pod uwagę ilość formalności oraz złożoność procedur. Przerzucenie części obowiązków związanych z eksportem/importem na agencję celną pozwala na duże oszczędności:
czasu - agenci celni znacznie szybciej uporają się z wszelkimi procedurami, dzięki doświadczeniu i posiadanej wiedzy.
pieniędzy – konieczność zakupu oprogramowania potrzebnego do współpracy z Urzędem Celnym.

Szczególnie początkującym zaleca się współpracę z agencją celną.

Pamiętaj, że zawsze możesz na nas liczyć! W każdym momencie możesz zlecić naszej agencji celnej odprawienie Swojego ładunku. Gwarantujemy, że dzięki temu zaoszczędzisz cenny czas!
Aby przystąpić do oprawy potrzebujemy jedynie fakturę handlową, packing list oraz upoważnienie. W przypadku gdy towar jest już odprawiony przesyłce musi towarzyszyć eksportowy dokument celny – MRN.

 NAJLEPSZY 
 ŚWIATOWY PRZEWOŹNIK 


 GWARANCJA 
 NIEZMIENNOŚCI CENY 


 BRAK UKRYTYCH KOSZTÓW 

 PEŁEN ZAKRES USŁUG 
 - transport morski i lądowy 
 - ubezpieczenie 
 - odprawa celna 
;