Waluta
AIROO SEAOO

Upoważnienie celne

Rodzaj pełnomocnictwa udzielany agencji celnej przez firmę lub osobę, umożliwia reprezentowanie spraw w jej imieniu przed Urzędem Celnym. Dokument musi być podpisany przez osobę prywatną lub osoby uprawnione do reprezentowania firmy.

Jeśli jedną z usług nam zleconych jest reprezentowanie Ciebie lub Twojej firmy przez naszą agencję celną to prosimy o dostarczenie oryginału upoważnienia celnego oraz kopii dokumentów rejestracyjnych firmy (NIP, REGON, CEIDG lub KRS). Dodatkowo podmioty gospodarcze muszą być zarejestrowane w rejestrze EORI. W przypadku osób prywatnych do upoważnienia celnego należy dostarczyć kopię dowodu osobistego lub paszportu.

 NAJLEPSZY 
 ŚWIATOWY PRZEWOŹNIK 


 GWARANCJA 
 NIEZMIENNOŚCI CENY 


 BRAK UKRYTYCH KOSZTÓW 

 PEŁEN ZAKRES USŁUG 
 - transport morski i lądowy 
 - ubezpieczenie 
 - odprawa celna 
;