Ładunek


Ładunek

Ładunek (cargo, load, freight, goods) – pojęcie oznaczające towar przetworzony lub gotowy wyrób razem z opakowaniem lub bez niego, który jest przedmiotem przewozu oraz przeładunku. W transporcie morskim (i nie tylko) może być przewożony na palecie, w skrzyni, kartonie lub kontenerze. Na statku miejsce ładunku jest w ładowni.

Rodzaje ładunków: