Ogniwa wodorowe – przyszłość transportu?


Ogniwa wodorowe
Ogniwa wodorowe

Poszukiwanie alternatywnych źródeł energii to jedno z najważniejszych wyzwań, z którymi w najbliższych latach będzie mierzył się transport na świecie. Inżynierowie wymyślają nowe możliwości, ale nie są to prace na tyle dynamiczne, żeby szybko przejęły schedę po tradycyjnych paliwach. Szansą na zmianę tej tendencji są jednak ogniwa wodorowe.

Wykorzystanie paliwa wodorowego znane jest w transporcie od dawna. Wodór nie jest jednak tak rozwinięty, jak przewidywali jeszcze kilka lat temu analitycy. Wypierany jest bardzo często przez prąd elektryczny. Dlaczego ogniwa wodorowe mogą być więc tak dużym postępem?

Czym są ogniwa wodorowe?

Ogniwa wodorowe to de facto wodór, którego stężenie pozwala na bardzo dynamiczne wykorzystanie w momencie tankowania czy przewożenia. Są też bardzo oszczędne i wyjątkowo ekologiczne. Wystarczy spojrzeć na dane, które prezentują naukowcy.

Tankowanie pojazdu napędzanego przez ogniwa wodorowe trwa wyłącznie kilka minut. To zdecydowanie krócej niż nawet najbardziej efektywna ładowarka elektryczna. Ogniwa wodorowe da się też wykorzystać przy wielkich ładunkach i innych środkach transportu – np. żegludze. Oczywiście, statki napędzane elektrycznością istnieją, ale ich ładowanie nie należy do szybkich i logistycznie prostych.

Paliwo jakim są ogniwa wodorowe to również bardzo oszczędny surowiec. Musisz wiedzieć, że na pełnym zbiorniku wodoru (w przypadku ciągnika siodłowego z naładowaną naczepą) można przejechać aż 700 kilometrów! Cena wodoru jest natomiast dużo niższa, ponieważ jego pozyskiwanie to proces łatwy i szeroko dostępny.

Oczywiście, jedną z głównych zalet jest również ekologia. Wodór, jako paliwo jest bez emisyjne. Oznacza to, że wykorzystane ogniwa wodorowe mogłyby znacznie przyczynić się do obniżenia globalnego zanieczyszczenia na całym świecie.

Wodór czy prąd?

Naukowcy nie chcą wykluczać z rozwoju alternatywnych źródeł energii ani prądu, ani ogniw wodorowych. Stawiają na współpracę tych paliw. Transport ciężki, dalekosiężny i wielkogabarytowy może zostać oparty na wodorze ze względu na jego większą gęstość energii (mniejsza objętość ogniw daje więcej energii wykorzystywanej w transporcie).

Energia elektryczna, w opinii naukowców będzie korzystniejsza w przypadku transportu lekkiego, regionalnego oraz przy przewożeniu ludzi. Stąd coraz większy rozwój komunikacji miejskiej opartej właśnie na pojazdach elektrycznych lub z napędem hybrydowym.

Ogromną zaletą ogniw wodorowych jest natomiast infrastruktura. O ile w przypadku energii elektrycznej konieczne jest budowanie silników od nowa i wyposażanie pojazdów w kosztowne baterie, to wodór tankuje się dokładnie tak jak paliwa tradycyjne. Jedynym produktem ubocznym podczas spalania jest natomiast para wodna.

Jaka jest przyszłość ogniw wodorowych?

Według danych naukowych najbardziej zanieczyszczonymi sektorami są lotnictwo, żegluga, dalekobieżny transport drogowy i ogrzewanie budynków. 3 na 4 sektory dotyczą więc transportu. Rządy, specjaliści i sami właściciele firm przewozowych muszą skupić się więc na rozwoju alternatywnych źródeł energii.

Czy wśród nich będą ogniwa? Te zaczynają zyskiwać popularność w krajach wysokorozwiniętych jak Japonia, Niemcy i Francja. Być może jest to początek działań na większą skalę.