Import alkoholi i ich pochodnych


Import alkoholi i ich pochodnych

Alkohole i ich pochodne (chlorowcowane, sulfonowane, nitrowane) mogą być przewożony z wykorzystaniem np. transportu morskiego najczęściej w kontenerach uniwersalnych. Towary umieszczane w tych kontenerach pakowane są w worki, paczki, skrzynie lub opakowania kartonowe.

Alkohole i ich pochodne do Polski najczęściej transportowane są z:

  • Niemiec 1095970,2 tys. zł w 2014 roku
  • Rosji 356429,5 tys. zł w 2014 roku
  • Holandii 230383,2 tys. zł w 2014 roku
  • Finlandii 198523,6 tys. zł w 2014 roku
  • Wenezueli

Import alkoholi i ich pochodnych do Polski ze wszystkich krajów z ostatnich 3 lat wyniósł:

  • 2757560,8 tys. zł w 2013 roku
  • 2825434,5 tys. zł w 2014 roku
  • 2716587,8 tys. zł w 2015 roku

Dynamika importu
W 2014 roku import alkoholi i ich pochodnych do Polski wzrósł o 3% w porównaniu do roku 2013. Zanotowano także 3% spadek w 2015 roku w porównaniu z 2014 rokiem.
Źródło: GUS


Brak komentarzy

Zostaw odpowiedź