Zezwolenie na zarządzanie lotniskiem


Zezwolenie na zarządzanie lotniskiem

Zezwolenie na zarządzanie lotniskiem – zezwolenie przeznaczone jest dla przedsiębiorców, którzy są:

 • organem administracji publicznej RP,
 • państwową lub samorządową jednostką administracyjną,
 • spółką akcyjną lub spółką z ograniczoną odpowiedzialnością zarejestrowaną w RP,
 • spółdzielnią.

Przedsiębiorca może otrzymać zezwolenie, jeżeli spełni następujące warunki:

 • jego siedziba znajduje się w Polsce,
 • jego podstawowym rodzajem działalności jest zarządzanie lotniskami,
 • nie świadczy usług w zakresie przewozu lotniczego,
 • ma stabilną sytuację finansową,
 • ma certyfikaty lotnicze,
 • nie jest karany,
 • ma program ochrony przedsiębiorstwa.

W Polsce zezwolenia wydaje Urząd Lotnictwa Cywilnego ULC.