Import tłuszczów i olejów roślinnych

Import pozostałych produktów naftowych

Import przetworzonych olejów ropy naftowej

Import surowych olejów ropy naftowej

Import węgla

Import ścieru i odpadów papieru

Import kauczuku naturalnego

Bruksela wspiera short sea shipping

Import margaryny i tłuszczów piekarskich

Import obuwia

Import odzieży

Import odzieży używanej

Import herbaty

Import przypraw

Import paszy dla zwierząt

Import wyrobów cukierniczych

Import soków owocowych i warzywnych

Import owoców zakonserwowanych i przetworów owocowych

Import owoców i orzechów, świeżych lub suszonych

Import z Meksyku