Import sprzętu i wyposażenia sanitarnego, grzewczego i hydraulicznego

Import urządzeń elektrycznych i nieelektrycznych typu domowego

Import sprzętu oświetleniowego

Import sprzętu gospodarstwa domowego

Import szkła

Bangladesz – import odzieży

Import narzędzi ręcznych i maszynowych

Import części i akcesoriów do pojazdów mechanicznych

Import wyrobów z kauczuku

Import opon i dętek z kauczuku

Import papieru i tektury

Import skóry

Import mebli

Import nawozów

Import mydła, preparatów czyszczących i polerujących

Import preparatów perfumeryjnych, kosmetycznych lub toaletowych

Import olejków eterycznych, materiałów perfumeryjnych i smakowych

Import leków

Import produktów medycznych i farmaceutycznych

Import pigmentów, farb, pokostów i materiałów pokrewnych